Reklamacje « wroć do O hurtowni


Dbając o jak najlepszą obsługę swoich klientów hurtownia farmaceutyczna Porfarm Radom Sp. z o.o. wprowadza nowy i bardzo wygodny sposób zgłaszania i realizowania reklamacji. Zgłoszenie reklamacji może odbyć się w dwojaki sposób:
- w formie pisemnej poprzez przekazanie kierowcy wypełnionego protokołu reklamacyjnego,
- w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres reklamacje@porfarm.pl wypełnionego protokołu reklamacyjnego.
Po otrzymaniu protokołu reklamacyjnego i uznaniu zasadności reklamacji Kierownik hurtowni niezwłocznie wystawia list przewozowy będący podstawą do odbioru leku z apteki lub w przypadku reklamacji ilośćiowych, list przewozowy będący podstawą do wydania brakującej ilości produktu, odbioru nadwyżki produktu lub zamiany produktu. Po zatwierdzeniu reklamacji, na podstawie listu przewozowego odbioru towaru, wystawiana jest faktura korygująca.
W celu usprawnienia obsługi naszych klientów i jak najszybszego rozpatrywania zgłaszanych reklamacji zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznej formy zgłaszania reklamacji. 

Pobierz:

 Protokół reklamacyjny do hurtowni farmaceutycznej Porfarm Radom Sp. z o.o.

 
Procedura PQ - 03 - Reklamacje
« wroć do O hurtowni

Nasi partnerzy